Милић Ђ. Предраг

 pedam др Предраг Ђ. Милић

доцент

  

home   Кабинет: 222

tel  018 500 644
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Катедра:  Транспортна техника и логистика

Ужа научна област: Транспортна техника и логистика

Репрезентативне референце

 • Петровић Г., Милић П., Мадић М., (2018), „Квантитативна логистика - вероватноћа, статистика и случајни процеси са применама“, Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу.
 • Петровић Г. Милић П. и други, (2019), „Одрживи, интелигентни и еколошки транспорт и логистика у урбаном контексту – практикум Жан Моне модула SIETLU“, практикум, Универзитет у Нишу, Машински факултет.
 • Милић П., (2018), ”Развој изогеометријске методе коначних елемената и њена примена у структурној анализи носећих структура транспортних машина”, докторска дисертација, Машински факултет у Нишу, Универзитет у Нишу.
 • Milić P., Marinković D. (2015), Isogeometric FE analysis of complex thin-walled structures, TRANSACTIONS OF FAMENA, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 39(1): 15 – 26 (M23-IF2015: 0.317).
 • Marinković D., Zehn M., Milić P. (2016), On the design of thermally loaded fiber optics feedthroughs, Thermal Science, 20(supp. 5):S1585-S1598. (M23-IF2016: 1.148).
 • Petrović G., Madić M., Marković D., Milić P., Stefanović G., (2016), „Multiple criteria decision making of alternative fuels for waste collection vehicles in southeast region of Serbia“, Thermal Science, 20(supp. 5):S1585-S1598. (M23-IF2016: 1.148)
 • Marinković Z., Marinković D., Petrović G., Milić P., (2012), „Modeling and simulation of dynamic behavior of electric motor driven mechanisms“, Technical Gazette, 19(4):717-725. (М23-IF2011: 0.347)
 • Milić P, Marinković D. (2013), Isogeometric structural analysis based on NURBS shape functions, Facta Universitatis, series Mechanical Engineering, University of Niš, 11(2): 193 – 202.
 • Jovanović M., Petrović G., Milić P., Milenković D., Milanović S. (2012): “Theoretical and experimental analysis of dynamic processes of pipe branch for supply water to the Pelton turbine“, Thermal science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, 16(2): 617-629, (M23-IF2012: 0.838).
 • Predrag Milić, Dragan Marinković, Goran Petrović, Dragoslav Janošević, Softver za izogeometrijsku strukturnu analizu, TEHNIČKO REŠENjE, Odluka Nastavno naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu br 612-96-1-10/2015 od 16.1.2015, godina realizacije: 2014.

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Руководилац Центра за транспорт и логистику (2016-)
 • Технички секретар научног часописа Facta Universitatis, series Mechanical Engineering, Универзитета у Нишу.
 • Члан организационог одбора конференције „The 6th International Conference - TRANSPORT AND LOGISTICS – til“ (2004 -)

Текући пројекти:

 • "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-),
 • Smart Mechatronic Structures and Systems – SMSAS – пројекат из Програмa сарадњe српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања Фонда за нaуку Републике Србије (2020-2021).

Ангажовање на предметима:

 • Метода коначних елемената у структурној анализи - основне академске студије Машинско инжењерство
 • Структурна анализа машина и возила - основне академске студије Машинско инжењерство
 • Складишна техника - основне академске студије Мшинско инжењерство
 • Апликативни софтвер у транспорту и логистици - основне академске студије Машинско инжењерство
 • Теорија кретања возила предавања - Мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Системи складиштења и дистрибуције - Мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Логистичке симулације - Мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • CAD студио машина и возила - Мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Системи складиштења и дистрибуције - Мастер академске студије Инжењерски менаџмент – модул МТЛ
 • Квантитативна логистика - мастер академске студије Инжењерски менаџмент – модул МТЛ
 • Логистичке симулације - Мастер академске студије Инжењерски менаџмент – модул МТЛ

 

pdfКартон наставника - Предраг Милић