Студије

Машински факултет у Нишу у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи академске студије: првог степена - основне академске студије, другог степена - мастер академске студије и трећег степена - докторске академске студије.

Први степен Основне академске студије Машинско инжењерство (акред. 021) 4 године 240 ЕСПБ
Инжењерски менаџмент 4 године 240 ЕСПБ
Други степен Мастер академске студије Термотехника, термоенергетика и процесна техника 1 година 60 ЕСПБ

Мехатроника и управљање

1 година 60 ЕСПБ
Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика
1 година 60 ЕСПБ

Машинске конструкције, развој и инжењеринг

+ Модул дуалног образовања

1 година 60 ЕСПБ
Саобраћајно машинство, транспорт и логистика 1 година 60 ЕСПБ
Производно-информационе технологије 1 година 60 ЕСПБ
Инжењерски менаџмент  1 година

60 ЕСПБ

Трећи степен Докторске академске студије

 

3 године

 

180 ЕСПБ

Машинско инжењерство