Менаџмент транспорта и логистике (акред. 2021)

КЊИГА ПРЕДМЕТА 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Транспортне технологије 1 Обавезни 6
Квантитативна логистика 1 Обавезни 6
Урбани транспорт и логистика 1 Обавезни 6
Инжењерска економија 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1 (бира се један предмет)
Системи друмских возила 1 Изборни 6
Системи складиштења и дистрибуције 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2 (бирају се два предмета)
Планирање логистичких система 2 Изборни 7

ЕРП системи

2 Изборни 7
Екстерни ефекти у саобраћају и транспорту 2 Изборни 7
Одржавање саобраћајно-транспортних средстава 2 Изборни 7
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6