Четврта година студијског програма Инжењерски менаџмент

Четврта година студијског програма Инжењерски менаџмент

Настава у пролећном семестру школске 2023/24. године почиње 26.02.2024. године.

 Распоред часова