Четврта година студијског програма Инжењерски менаџмент

Четврта година студијског програма Инжењерски менаџмент

Настава у јесењем семестру школске 2022/23.године за студенте основних академских студија почиње 17. октобра 2022.године.

 pdfRaS_OAS_IM_IV_god_VII_sem.pdf