Систем менаџмента Завода за машинско инжењерство

Завод за Машинско инжењерство је сертификована организациона јединица Машинског факултета у Нишу којим се потврђује да је у области

  • истраживања,
  • развоја,
  • пројектовања,
  • консалтинга,
  • контролисања,
  • испитивања,
  • еталонирања,
  • обуке и
  • организовања научних скупова

 

успоставио