Менаџмент у Индустрији 4.0 (акред. 2021)

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Индустрија 4.0 са применама 1 Обавезни 6
Управљање процесима 1 Обавезни 6
Системи за мерење, надзор и управљање 1 Обавезни 6
Lean Six Sigma организација 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1 (бира се један предмет)
Аквизиција података 1 Изборни 6
Индустријска аутоматика и роботика 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2 (бирају се два предмета)
Вештачке неуронске мреже 2 Изборни 7

ЕРП системи

2 Изборни 7
Менаџмент иновацијама и развојем производа 2 Изборни 7
Заштита интелектуалне својине 2 Изборни 7
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6