Књиге, уџбеници, монографије, збирке задатака и практикуми


Аутор


Назив

ISBN

Година издавања
 

др Милош Стојковић

др Милан Трифуновић

др Саша Ранђеловић

др Јелена Стојковић

др Никола Витковић

Рајко Турудија

Моделирање технолошких операција нумерички управљаних машина помоћу рачунара ISBN 978-86-6055-165-0 2023         Screenshot 2024 02 12 135816

Никола Петровић

Весна Јовановић

Збирка решених задатака из области саобраћајног машинства ISBN-978-86-6055-169-8 2023 Screenshot 2023 10 10 140513
Саша Марковић Тахничка логистика са решеним примерима 978-86-6055-173-5 2023 Screenshot 2023 09 22 111619

Драган Б. Јовановић

Јулијана Симоновић

Отпорност материјала машинских конструкција 9 - 788660 - 551681  2023 korica

 
 Саша С. Ранђеловић
 Велибор Ј. Маринковић

 


Производне технологије,
обрада пластичним деформисањем


978-86-6055-096-7


2017
 zbirka otpornost materijala

 Ратко Павловић

Горан Јаневски

Механика II - Кинематика 978-86-6055-033-2  2017
 Korice Kinematika 2


Далибор Петковић

Ненад Д. Павловић


Пасивни адаптивни гипки хватач са интегрисаним сензорима

 
2015
 Pasivni adaptivni gipki hvatac

Пеђа Милосављевић

Инжењерски менаџмент
 

 

2015

 Inzenjerski menadzment


Милош Милованчевић

Драган Милчић

Бобан Анђелковић


Пројектни менаџмент

978-86-6055-069-1

2015
 korice knjiga Menadžment

Драган Б. Јовановић

Збирка задатака из отпорности материјала
 
2014
 zbirka otpornost materijala


Градимир С. Илић

 Мића В. Вукић

Ненад В. Радојковић

Предраг М. Живковић

Иван Х. Стојановић


Термодинамика II - Основе простирања топлоте и материје
 
2014
 termodinamika2


Бранислав Стојановић

Јелена Јаневски


Обновљиви извори енергије - Соларана енергија 
 
2014
 sl2

Драган Б. Јовановић

Таблице из Отпорности материјала
 
2013
 tablice iz otpornosti materijala


Душан Милованчевић

Меланија Митровић

 Љиљана Радовић


Математика 2
 
2013
 mstematika2


Ненад Д. Павловић

Ненад Т. Павловић


Гипки механизми
 

 

2013

 gipki mehanizmi


Александар Милтеновић

Биљана Марковић

Милан Банић


Иновациони менаџмент и образовање у развоју производа
 
2013
 sl1


Слободан В. Лаковић

Младен М. Стојиљковић

Мирјана С. Лаковић


Збирка задатака из Топлотних постројења - Влажни расхладни торњеви
 
2012
 zbirka toplotna postrojenja vlazni rash tornjevi


Слободан В. Лаковић

Младен М. Стојиљковић

Мирјана С. Лаковић


Збирка задатака из Топлотних постројења - Размењивачи топлоте
 
2012
 zbirka toplotna postrojenja razmenjivaci toplote


Властимир Ђокић

Бобан Анђелковић


Основе конструисања-  Збирка решених задтака
 
2011
 osnove konstruisanja


Љубица Р. Ћојбашић

Гордана М. Стефановић

Мирко М. Стојиљковић


Збирка задатака из техничких материјала - Погонске материје

978-86-6055-011-0

2011
 tehnicki materijali zbirka

Велимир Стефановић

Грејање, топлификација и снабдевање гасом
 
2011
 grejanje toplifikacija i snabdevanje gasom

Александар Стефановић

Друмска возила - основи конструкције
 
2010
 drumska vozila


Војислав Стоиљковић

Пеђа Милосављевић

Саша Ранђеловић


Индустријски менаџент - Практикум
 
2010
 industrijski menadzment

Војислав Милтеновић

Машински елементи
 
2009
 masinski elementi


Божидар Богдановић

Саша Милановић

Јасмина Богдановић-Јовановић


Летећи пнеуматички транспорт
 
2009
 leteci pneumaticki transport

 

Ненад Говедаровић


Трамваји у Србији 1892-2008

978-86-80587-79-0

2008
 tramvaji u srbiji


Ненад Т. Павловић

Ненад Д. Павловић


Збирка задатака из Техничке оптике
 
2007
 zbirka tehnicka optika


Божидар Богдановић

Саша Милановић

Јасмина Богдановић-Јовановић


Компресори - термодинамика процеса сабијања гасова
 
2007
 kompresori


Ненад В. Радојковић

Градимир С. Илић

Мића В. Вукић


Збирка задатака из Термодинамике

978-86-80587-65-3

2007
 zbirka zadataka iz termodinamike

 

Ненад Говедаровић


Приватне пруге узаног колосека у Србији 1881-2006
  2006  privatne pruge

 

Драгослав Јаношевић


Пројектовање мобилних машина
  2006  proojektovanje mobilnih masina

 

Божидар Богдановић

Драгица Миленковић

Јасмина Богдановић-Јовановић


Вентилатори - Радне карактеристике и експлоатациона својства
  2006  ventilatori


Ненад Говедаровић

Зоран Бундало


Сто двадесет година железнице у Нишу
 
2004
 120 god zeleznice

Ненад Д. Павловић

Теорија тачности механизама

86-80587-30-3


2004

 teorija tacnosti mehanizama

Драгољуб Живковић

Хидромеханика мешавина
 

 

2003

 hidromehanika mesavina 2003

Љиљана Петковић

Нумеричка анализа

86-80587-37-0

2003
 numericka analiza


Катица Хедрих

Драган Б. Јовановић


Механика лома и оштећења
 
2003
 mehanika loma i ostecenja

Радић Мијајловић

Зоран Маринковић

Миомир Јовановић

Динамика и оптимизација дизалица  
2002
 dinamika i opt dizalica

Мирослав Радовановић

Технологија машиноградње
 


2002

 tehnologija masinogradnje
Драгољуб Б. Ђорђевић Социологија forever  
2001
 sociologija forever
Миомир Јовановић CAD-FEA практикум 86-81039-92-X
2000
 cad fea praktikum


Миодраг Манић

Душан Спасић


Нумерички управљане машине
 
1998
 numericki upravljane masine


Драгољуб Живковић

Живан Спасић

Дејан Митровић


Топлотне турбомашине Збирка решених задатака
 
1998
 zbirka toplotne turbomasine
Ненад Д. Павловић Микромеханика 86-80587-18-4
1998
 mikromehanika
Драгољуб Б. Ђорђевић Секте и култови: шта треба да знамо о новим религиозним покретима?  
1998
 sekte i kultovi


Драгољуб Живковић

Драгица Миленковић

Шефик Бајмак


Топлотне турбомашине
 


1997

 toplotne turbomasine


Градимир Илић

Ненад Радојковић

Иван Стојановић


Термодинамика II - основе простирања топлоте
 
1996
 termodinamika2 1996

Ненад Д. Павловић

Опруге као погонски елементи
86-80587-11-7
1996
 opruge


Душан Милованчевић

Момир Станојевић


Математика II
 
1996
 matematika2


Душан Б. Стокић

Ратко Г. Павловић


Збирка решених задтака из Механике II са изводима из тероије
 
1996
 zbirka mehanika2

Миомир Јовановић

Теорија пројектовања конструкција рачунаром

86-80587-01-X

1994
 teorija projektovanja konstrukcija racunarom


Heinz Haferkorn

Ненад Д. Павловић


Техничка оптика
 
1989
 tehnicka optika

Катица Хедрих

Миле Максић

Збирка решених задатака из Отпорности материјала  
1987
 zbirka otpornost materijala maksic

Драгољуб Б. Ђорђевић

На коњу с лаптопом у бисагама
     na konju sa laptopom u bisagama


Предраг М. Рајковић

Слађана Д. Маринковић

Миомир С. Станковић


Диференцијално-интегрални рачун базичних хипергеометријских функција
     diferencijalno integralni racun


Љиљана Д. Петковић

Слободан Тричковић

Предраг Рајковић


Збирка задатака из нумеричке математике
     zbirka num matematika

Ратко Павловић

Механика I - Статика
     mehanika i statika

Предраг С. Козић

Отпорност материјала
     otpornost materijala

Бојан Ранчић

Практикум за лабораторијске вежбе из Инжењерске метрологије са теоријским основама
     praktikum inzenj metrologija


Драган Милчић

Мирослав Мијајловић


Поузданост машинских система Збирка решених задатака
     pouzdanost masinskih sistema zbirka

Драган Милчић

Поузданост машинских система
     pouzdanost masinskih sistema


Душан Стаменковић

Мирослав Ђурђановић


Трибологија пресованих спојева
 2005    tribologija presovanih spojeva

Драгољуб Б. Ђорђевић

Есеј о скинхедима
     esej o skinhedima


Љиљана Петковић

Драган Живковић


Решавање нелинеарних једначина итеративним методима Лагеровог типа
     resavanje nelinearnih jednacina

Драгољуб Ђорђевић

Казуј крчмо Џеримо
     kazuj krcmo dzerimo


Драгољуб Ђорђевић

Богдан Ђуровић


Професионлана етика инжењера
     prof etika inzenjera

Машински факултет у Нишу

Решени задаци са пријемних испита за будуће студенте
     reseni zadaci sa prijemnih ispita
Душан Стаменковић Одржавање железничких возила  2011    odrzavanje zeleznickih vozila

Властимир Б. Ђокић

Теорија и методе конструисања машинских система
     masinski sistemi


Ненад Д. Павловић

Милош Милошевић


Полужни механизми
     poluzni mehanizmi


Слободан В. Лаковић

Младен М. Стојиљковић

Мирјана С. Лаковић


Збирка задатака из Топлотних постројења - Централно грејање (водено и ваздушно)
     zbirka toplotna postrojenja


Драгољуб Б. Ђорђевић

Богдан Ђуровић


Професија инжењер
     profesija inzenjer


Драгољуб Ђорђевић

Славољуб Узуновић

Владан Петровић


Сирово Борово - Социолошка генеза прешевског Цакановца
     sirovo borovo

Драгољуб Б. Ђорђевић

Кафанолошки астал
     kafanoloski astal


Љиљана Петковић

Предраг Рајковић

Меланија Митровић

Љиљана Радовић

Драган Живковић

Драган Ракић


Збирка решених задатака са пријемних испита из математике
     zbirka prijemni matemtika

Ненад М. Говедаровић

Пруге југоисточне Србије 1884-2014
     pruge jugist srbije