Ћојбашић М. Жарко

 

Žarko Ćojbašić  др Жарко М. Ћојбашић

редовни професор

 

home   кабинет: 319

 

tel  018 500 606

 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Мехатроника и управљање

 

Ужа научна област: Аутоматско управљање и роботика

 

Репрезентативне референце: 

 • Ćojbašić Ž., Petkovic D., Shamshirband S., Chong Wen T., Sudheer Ch., Jankovic P., Ducic N., Baralic J. (2015), Surface roughness prediction by extreme learning machine constructed with abrasive water jet, Precision Engineering, Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, http://dx.doi.org/10.1016/j.precisioneng.2015.06.013.
 • Ćojbašić Ž., Brkić D. (2013), Very accurate explicit approximations for calculation of the Colebrook friction factor, International Journal of Mechanical Sciences, Volume 67, February 2013, Pages 10–13, DOI:10.1016/j.ijmecsci.2012.11.017.
 • Ristanović M., Ćojbašić Ž., Lazić D. (2012), Intelligent Control of DC Motor Driven Electromechanical Fin Actuator, Control Engineering Practice, Volume 20, Issue 6, Pages 610-617, DOI: 10.1016/j.conengprac.2012.02.009.
 • Ćojbašić Ž., Nikolić V., Ćirić I., Ćojbašić Lj. (2011), Computationally Intelligent Modelling and Control of Fluidized Bed Combustion Process, Thermal Science, Vol. 15, No. 2, pp. 321-338, DOI: 10.2298/TSCI101205031C.
 • Petković D., Issa M., Pavlović N.D., Zentner L., Ćojbašić Ž. (2012), Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper, Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 18, 15 December 2012, Pages 13295–13304, DOI: 10.1016/j.eswa.2012.05.072.
 • Petković D., Ćojbašić Ž., Nikolić V. (2013), Adaptive neuro-fuzzy maximal power extraction of wind turbine with continuously variable transmission, Energy, DOI:10.1016/j.energy.2013.10.094.
 • Lukić M., Ćojbašić Ž., Rabasovíć M., Markushev D. (2014), Computationally intelligent pulsed photoacoustics, Meas. Sci. Technol. 25 (2014), pp. 125203 (9pp), doi:10.1088/0957-0233/25/12/125203.
 • Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Пajoвић Д. (1996), "Aутoмaтскo упрaвљaњe - aнaлизa систeмa",  Maшински фaкултeт у Нишу, 308 стр., Ниш (унивeрзитeтски уџбeник).
 • Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Симoнoвић M. (2008), "Збиркa зaдaтaкa из упрaвљaњa систeмимa",  Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш (пoмoћни унивeрзитeтски уџбeник).
 • Петровић Г. и  други, (2019), „Одрживи, интелигентни и еколошки транспорт и логистика у урбаном контексту – практикум Жан Моне модула SIETLU“, практикум, Универзитет у Нишу, Машински факултет.

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан је Интернационалног удружења инжењера (IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers), члан Извршног комитета Секције IEEE за Србију и Црну Гору и Председник Друштва за рачунарску интелигенцију (IEEE CIS – Computational Intelligence Society).
 • Члан је Удружења Србије за системе, аутоматско управљање и мерења (САУМ).
 • Обављао је функције члана Управног одбора МФН, члана Скупштине Универзитета у Нишу, члана Извршног одбора Скупштине Универзитета у Нишу, Руководиоца Информационог система МФН, Шефа Катедре за мехатронику и управљање, председника Комисије за студентско вредновање квалитета наставе на Машинском факултету у Нишу, носиоца иницијативе за оснивање и првог шефа Лабораторије за управљање системима МФН, члана Одбора за обезбеђење квалитета Универзитета у Нишу и Одбора за квалитет МФН, руководиоца мастер студијског програма „Управљање и примењено рачунарство“ МФН, организационог секретара Центра за обуку МФН (ПРИСМА) и друге.

 

Текући пројекти:

 • Учесник пројекта "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-),
 • Руководилац пројекта „Биомедицинско инжењерство засновано на вештачкој интелигенцији и напредној методи коначних елемената“ (Artificial intelligence and Advanced FEM Based Biomedical Engineering - Next Level BME) – МПНТР-ДААД пројекат билатералне сарадње Републике Србије и СР Немачке (2020-2021),
 • Руководилац пројекта „Smart Mechatronic Structures and Systems – SMSAS“ – пројекат из Програмa сарадњe српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања Фонда за нaуку Републике Србије (2020-2021).
 • Учесник Erasmus+ пројекта „ECVET Training for Operators of IoT-enabled Smart Buildings (VET4SBO)“ (2019-2020).
 • Руководилац пројекта „Паметне мехатроничке структуре и системи“ огранка САНУ Ниш (2019-2020).

 

Ангажовање на предметима:

 • Индустријска аутоматика, Машинско инжењерство ОАС
 • Машинско учење, Машинско инжењерство ОАС
 • Интелигентни транспортни системи, Машинско инжењерство ОАС
 • Рачунаром подржано управљање система, Машинско инжењерство ОАС
 • Моделирање инжењерских система, Инжењерски менаџмент ОАС
 • Мониторинг и управљање процесима, Инжењерски менаџмент ОАС
 • Роботика, Мехатроника и управљање МАС
 • Вештачка интелигенција, Мехатроника и управљање МАС
 • Логистика 4.0 и роботика, Саобраћајно машинство транспорт и
 • Логистика МАС
 • Системи за мерење, надзор и управљање, Инжењерски менаџмент МАС

  

Листа референци на сајту Универзитета у Нишу:

http://www.npao.ni.ac.rs/masinski-fakultet/item/258-zarko-cojbasic/258-zarko-cojbasic

 

Биографија на енглеском језику:

pdfCV_Prof_Zarko_Cojbasic_2020_Europass.pdf236.69 KB

pdfКартон наставника - Ћојбашић М. Жарко