Ћојбашић М. Жарко - књига наставника

Име, средње слово, презиме

Жарко М. Ћoјбашић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1994.

Ужа научна односно уметничка област

Аутоматско управљање и роботика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2013.

Машински факултет у Нишу

Аутоматско управљање и роботика

Докторат

2002.

Машински факултет у Нишу

Аутоматско управљање и роботика

Специјализација

Магистратура

1997.

Машински факултет у Нишу

Аутоматско управљање и роботика

Диплома

1993.

Машински факултет у Нишу

Аутоматско управљање

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Управљање системима

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

2.

Рачунарски подржана анализа и пројектовање система управљања

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

3.

Индустријска аутоматика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.07

4.

Неуро и фази моделирање и управљање

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.38

5.

Моделирање инжењерских система

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.10

6.

Мониторинг и управљање процесима

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.25

7.

Роботика

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

1.50

8.

Системи управљања у мехатроници

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

0.25

9.

Системи за мерење, надзор и управљање

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.25

10.

Студијски истраживачки рад 1

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.17

11.

Интелигентно рачунарско управљање и роботика

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.50

12.

Компоненте система аутоматског управљања

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

13.

Интелигентни транспортни системи

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

14.

Рачунарски системи за аквизицију и управљање

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

1.31

15.

Интелигентни системи управљања

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

Ćojbašić Ž., Brkić D. (2013), Very accurate explicit approximations for calculation of the Colebrook friction factor, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, Volume 67, February 2013, Pages 10–13, DOI:10.1016/j.ijmecsci.2012.11.017. (M21)

2.

Ristanović M., Ćojbašić Ž., Lazić D. (2012), Intelligent Control of DC Motor Driven Electromechanical Fin Actuator, CONTROL ENGINEERING PRACTICE, Volume 20, Issue 6, Pages 610-617, DOI: 10.1016/j.conengprac.2012.02.009. (M21)

3.

Ćojbašić Ž., Nikolić V., Ćirić I.,  Ćojbašić Lj. (2011), Computationally Intelligent Modelling and Control of Fluidized Bed Combustion Process, THERMAL SCIENCE JOURNAL, Vol. 15, No. 2, pp. 321-338, DOI: 10.2298/TSCI101205031C. (M23)

4.

Petković D., Ćojbašić Ž. (2012), Adaptive neuro-fuzzy estimation of autonomic nervous system parameters effect on heart rate variability, NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2012, Volume 21, Number 8, Pages 2065-2070, DOI: 10.1007/s00521-011-0629-z. (M23)

5.

Petković D., Issa M., Pavlović N. D., Zentner L., Ćojbašić Ž. (2012), Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Volume 39, Issue 18, 15 December 2012, Pages 13295–13304, DOI: 10.1016/j.eswa.2012.05.072  (M21)

6.

Lukić S., Ćojbašić Ž., Jović N., Popović M., Bjelaković B., Dimitrijević L., Bjelaković Lj. (2012), Artificial neural networks based prediction of cerebral palsy in infants with central coordination disturbance, EARLY HUMAN DEVELOPMENT, 88 (2012), 547–553, DOI:10.1016/j.earlhumdev.2012.01.001. (M21)

7.

Petković D., Ćojbašić Ž., Lukić S. (2013), Adaptive neuro fuzzy selection of heart rate variability parameters affected by autonomic nervous system, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Vol. 40, No. 11, pp. 4490-4495, DOI:10.1016/j.eswa.2013.01.055. (M21)

8.

Lukić M., Ćojbašić Ž., Rabasović M., Markushev D., Todorović D. (2013), Neural networks based real-time determination of the laser beam spatial profile and vibrational-to-translational relaxation time within the pulsed photoacoustics, INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, 2013, DOI 10.1007/s10765-013-1507-y (M23)

9.

Petković D., Ćojbašić Ž., Nikolić V. (2013), Adaptive neuro-fuzzy approach for wind turbine power coefficient estimation, RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume 28, December 2013, Pages 191–195, DOI: 10.1016/j.rser.2013.07.049 (M21)

10.

Ristić-Durrant D., Grigorescu S.M., Gräser A., Ćojbašić Ž., Nikolić V. (2011), Robust Stereo-Vision Based 3D Object Reconstruction for the Assistive Robot FRIEND, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Issue 4, Year 2011, 15 – 22, DОI: 10.4316/AECE.2011.04003. (M23)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

25 (SCOPUS), 73 (Google scholar)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

22

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

2

Усавршавања

Duža usavršavanja: Fraunhofer IPK Institut u Berlinu, Nemačka (1998. godine, 2003. godine), Tehnički univerzitet u Braunšvajgu, Nemačka (1998. godine), Tehnički univerzitet u Ilmenauu, Nemačka (2003. godine), Mančesterska poslovna škola u Mančesteru, Engleska (2005. godine); Kraći boravci u okviru međunarodnih projekata: Univerzitet u Bremenu, Nemačka (2010., 2011., 2012., 2013. godine), Tehnički univerzitet Berlin, Nemačka (2013. godine), Tehnički univerzitet Minhen, Nemačka (2010. godine), Imperial koledž, London, Velika Britanija (2011. godine), Univerzitet u Karlsrueu, Nemačka (2010. godine), Politehnički Univerzitet u Kataloniji, Barselona, Španija (2011. godine), Univerzitet u Ekseteru, Velika Britanija (2010. godine), Nemački univerzitet u Kairu, Egipat (2010. godine).

Други подаци које сматрате релевантним Učestvovao u realizaciji 23 projekta, međunarodnih i nacionalnih.