Петровић С. Никола

 nikolap др Никола С. Петровић

доцент

 

home   Кабинет: 608

 

tel

  018/500-722

 

mail

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Катедра за транспортну технику и логистику

 

Ужа научна област: Саобраћајно машинство

 

Репрезентативне референце:

 • Petrović, N., 2018., “Upravljanje uticajima urbanizacije i vidova saobraćaja na kvalitet životne sredine“, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.

 • Petrović, N., Bojović, N., Petrović, J., 2016. „Appraisal of urbanization and traffic on environmental quality”, Journal of CO2 Utilization/ Impact Factor (2015): 4.764, Vol. 16, pp 428-430.
 • Janošević, D., Jovanović, V., Petrović, N., 2015. „Spectrums of axial bearing load of a rotating platform drive in hydraulic excavators”, International journal of science and technology, Scientia Iranica, Sharif University of Technology, Tehran, I.R. Iran, Vol.22, No.3. pp. 825-834.
 • Petrović, J., Petrović, N., 2015. „Price discrimination strategy of low-cost airline”, Industrija, Vol. 43, No.1, pp. 25-36. (DOI: 10.5937/industrija43-6578)
 • Jovanović, V., Janošević, D., Petrović, N., 2014. „Analysis of axial bearing load of a rotating platform drive in hydraulic excavators”,Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol.21, No.2, pp. 263-270.
 • Petrović, N., Bojović, N., Petrović, M., Jovanović, V. 2018. „Study of the environmental Kuznets curve for transport greenhouse gas emissions in the European Union”, The Scentific journal FACTA UNIVERZITATIS, Series Mechanical Engineering, University of Niš, (DOI: 10.22190/FUME171212010P) 

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Одбора за квалитет на Машинском факултету у Нишу (2019-)
 • Члан Комисије за акредитацију мастер студија на Машинском факултету у Нишу (2019-)
 • Члан Комисије за контролисање и испитивање возила - Центар за моторе и моторна возила, Машински факултет у Нишу (2013-2018)
 • Шеф лабораторије за интралогистику (2013-)

 

Текући пројекти:

 • "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-)

 

Ангажовање на предметима:

 • Основе саобраћаја и транспорта– основне академске студије Машинско инжењерство
 • Саобраћај и транспорт - основне академске студије Инжењерски менаџмент
 • Интермодални транспорт – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Менаџмент у саобраћају и транспорту - мастер академске студије Инжењерски менаџмент
 • Организација и технологија друмског саобраћаја – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Системи одлучивања у саобраћају и транспорту – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Системи транспорта путника и робе – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Транспортне технологије – мастер академске студије Инжењерски менаџмент, модул МТЛ
 • Екстерни ефекти у саобраћају и транспорту мастер академске студије Инжењерски менаџмент, модул МТЛ

 

pdfКартон наставника - Никола Петровић