Јовановић Д. Весна

vesna jovanovic  др Весна Д. Јовановић

доцент

  

home   Кабинет: 223

tel  018 500 633
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Катедра:  Транспортна техника и логистика

Ужа научна област: Транспортна техника и логистика

Репрезентативне референце

 •  Јовановић В., (2018)„Прилог синтези погонског механизма обртне платформе хидрауличких багера, докторска дисертација, Машински факултет у Нишу.
 • Јаношевић Д., Јовановић В., (2015),Синтеза погонских механзама хидраули-чких багера“, ISBN 978-86-6055-067-7,  Машински факултет Универзитетау Нишу.
 • Jovanović V., Janosević D., Marinković D.,,„Selection procedure for an axial bearing of a slewing platform drive in hydraulic excavators“, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences Hungary, Vol. 12, No. 1, 2015. pp. 5-22.
 • Jovanović  V., Janošević D., Petrović N.,,„Analysis of axial bearing load of a rotating platform drive in  hydraulic excavators“,, Tehnički vjesnik/Technical Gazette 2013., 1330-3651, Univerzitet u Osijeku, Fakultet u  Slavonskom Brodu, No.2, Vol.21., pp. 263-270.
 • Janošević  D., Jovanović V., Petrović N.,„ Spectrums of axial bearing load of a rotating platform drive in hydraulic excavators, International journal of science and technology“, Scientia Iranica, 2015, Sharif University of Technology, Tehran, I.R. Iran, Vol.22, No.3. pp. 825-834.
 • Pavlović,(2019)Optimization of a Loader Mechanism on the Basis of the Directed Digging Force, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, DOI: 10.1007/s40997-018-0236-z, on line first , https://link.springer.com/article/10.1007/s40997-018-0236-z
 • Jovanović V., Janošević D., Pavlović J., (2019),  „ Analysis of the influence of the digging position on the loading of the axial bearing of slewing platform drive mechanisms in hydraulic excavators“, FACTA UNIVERSITATIS series: Mechanical Engineering, 2019, DOI Number 10.22190/FUME190225020J,  on line first: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMechEng/issue/view/543
 • Jovanović V., Janošević D., Pavlović J., (2018) ,  „ Analysis of the Influence of Slewing Platform Drive Mechanism of Hydraulic Excavators on the Load of the Axial Bearing Mechanism“, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, vol. 24, no.4, 2018, pp. 109-112, UDC 621 ISSN 0354-6829.
 • Jovanović V., Janošević D., Petrović N., (2014), „ Managing project risk using analythical hierarchical process” 6st International stientific Conference Science and higher education in function of sustainable development – SED 2014, ISBN 978-86-83573-43-1, High business-technical school of Uzice, 03.10.-04.10.2014., pp. 5/13-5/17.

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Комисије за упис кандидата на прву годину основних академских студија Машинског факултета Универзитета у Нишу за школску 2020/2021. годину.
 • Члан Организационих одбора интернацоналне конференције Транспорт и логистика ТИЛ  (2014, 2017,2019).
 • Члан Организационог одбора међународне научне конференције Машинско инжењерство у XXI веку – МАСИНГ ( 2018).
 • Шеф наставне лабораторије за транспортне машине (2019-).

Текући пројекти:

 • "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-)

Ангажовање на предметима:

 • Погонски системи -  основне академске студије Машинско инжењерство
 • Машине прекидног транспорта - основне академске студије Машинско инжењерство
 • Ергономија и индустријски дизајн - основне академске студије Машинско инжењерство
 • Пројектовање мобилних машина  - основне академске студије Машинско инжењерство
 • Хидраулички и пнеуматички системи возила– мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • CAD студио машина и возила – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Управљање пројектима и логистичким системима – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика /  мастер академске студије Инжењерски менаџмент, модул МТЛ
 • Савремени технички системи -основне академске студије Инжењерски менаџмент

 

pdfКартон наставника - Весна Јовановић