Петровић С. Горан

Goran Petrovic  др Горан С. Петровић

Ванредни професор

  

home   кабинет: 222

tel  018 500 644
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Транспортна техника и логистика

Ужа научна област: Транспортна техника и логистика

Репрезентативне референце: 

 • Петровић Г. и  други, (2019), „Одрживи, интелигентни и еколошки транспорт и логистика у урбаном контексту – практикум Жан Моне модула SIETLU“, практикум, Универзитет у Нишу, Машински факултет.
 • Петровић Г., Милић П., Мадић М., (2018), „Квантитативна логистика - вероватноћа, статистика и случајни процеси са применама“, Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу.
 • Петровић  Г., (2013), ”Вишекритеријумска оптимизација процеса одржавања техничких система применом вероватносних метода и вештачке интелигенције”, докторска дисертација, Машински факултет у Нишу, Универзитет у Нишу.
 • Luković A., Petrović G., Janković Ž., Glisović S., (2019),„A model for reduction of transport-related CO2 emissions by optimizing industrial waste treatment facility location“, Thermal science, 231957-1967. (M22-IF2018: 1.541)
 • Petrović G., Madić M., Antucheviciene J., (2018),„An approach for robust decision making rule generation: Solving transport and logistics decision making problems“, Expert Systems with Applications, 106:263-276. (M21-IF2017: 3.711)
 • Petrović G., Madić M., Marković D., Milić P., Stefanović G., (2016),„Multiple criteria decision making of alternative fuels for waste collection vehicles in southeast region of Serbia“, Thermal Science, 20(supp. 5):S1585-S1598. (M23-IF2016: 1.148)
 • Marković D., Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković D., (2012), „A comparative analysis of metaheuristic maintenance optimization of refuse collection vehicles using the Taguchi experimental design“, Transactions of Famena, 36(4):25-38. (М23-IF2011: 0.103)
 • Marinković Z., Marinković D., Petrović G., Milić P., (2012), „Modeling and simulation of dynamic behavior of electric motor driven mechanisms“, Technical Gazette, 19(4):717-725. (М23-IF2011: 0.347)
 • Marković D., Madić M., Petrović G., (2012), „Assessing the performance of improved harmony search algorithm (IHSA) for the optimization of unconstrained functions using Taguchi experimental design, Scientific Research and Essays, 7(12):1312-1318. (М23-IF2010: 0.445)

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Савета Универзитета у Нишу (2016-2019)
 • Шеф Катедре за транспортну технику и логистику (2016-)
 • Председник Комисије за спровођење студентског вредновања квалитета студија на Машинском факултету у Нишу (2013-2016)
 • Председник Научног одбора конференције „The 7th International Conference - TRANSPORT AND LOGISTICS - til 2019“
 • Председник организационог одбора конференције „The 6th International Conference - TRANSPORT AND LOGISTICS - til 2017“

Текући пројекти:

 • "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-),
 • Биомедицинско инжењерство засновано на вештачкој интелигенцији и напредној методи коначних елемената (Artificial intelligence and Advanced FEM Based Biomedical Engineering - Next Level BME) – ДААД пројекат билатералне сарадње Републике Србије и СР Немачке (2020-2021),
 • Smart Mechatronic Structures and Systems – SMSAS – пројекат из Програмa сарадњe српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања Фонда за нaуку Републике Србије (2020-2021).

Ангажовање на предметима:

 • Транспортни токови – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Логистика предузећа – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Одржавање транспортних средстава – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Интелигентни транспортни системи – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Операциона истраживања – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Логистика 4.0 и роботика – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Квантитативна логистика – мастер академске студије Инжењерски менаџмент – модул МТЛ
 • Одржавање саобраћајно-транспортних средставамастер академске студије Инжењерски менаџмент – модул МТЛ

pdfКартон наставника - Горан Петровић