Николић Д. Бобан

Boban nikolic  др Бобан Д. Николић

доцент

 

home   223; ЦММВ

tel  018 500 650
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Катедра за транспортну технику и логистику

 

Ужа научна област: Мотори СУС и моторна возила

 

Репрезентативне референце:

 • Nikolić B., Kegl B., Marković S., Mitrović M.: Determining the Speed of Sound, Density and Bulk Modulus of Rapeseed Oil, Biodiesel and Diesel Fuel, Thermal Science, VINCA INST NUCLEAR SCI, 16, Issue suppl.2, pp. S505 - S514, 0354-9836, 621, 10.2298/TSCI120426187N, 2012.
 • Nikolic B., Kegl B., Milanović S., Jovanović M., Spasić Ž.: Effect of Biodiesel on Diesel Engine Emissions, Thermal Science, VINCA INST NUCLEAR SCI, 22, pp. S1483 - S1498, 0354-9836, 10.2298/TSCI18S5483N, 2018.
 • Nikolić B., Jovanović M., Milošević M., Milanović S.: Function K – as a Link Between Fuel Flow Velocity and Fuel Pressure, Depending on the Type of Fuel, FACTA UNIVERSITATIS-SERIES MECHANICAL ENGINEERING, UNIV NIS, pp. 119 - 132, 0354-2025, 629.3:629.06, 10.22190/FUME160628003N, 2017.
 • Nikolić B.: Istraživanje karakteristika ubrizgavanja ulja repice i njegovog metilestra pod visokim pritiscima u motorima SUS, Doktorska disertacija, Univerzitet u Nišu, Mašinski Fakultet u Nišu, 662.756.3:665.334.9]:621.436.038(043.3), Niš, 2016.
 • Nikolić B., Milić P., Milošević M., Milanović S.: Ecological and Economic Aspects of Installing Devices and Equipment for LPG-Fuelled Vehicles, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM 2015, Proceedings, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM 2015, Proceedings, pp. 1115 - 1122, 978-86-6055-076-9, 978-86-6055-076-9, Сокобања, Србија, 20. - 23. Oct, 2015.
 • Milanović S., Jovanović M., Spasić Ž., Nikolić B.: Two-Phase Flow in Channels with Non-Circular Cross-Section of Pneumatic Transport of Powder Material, Thermal Science, VINCA INST NUCLEAR SCI, 22, pp. S1407 - S1424, 0354-9836, 10.2298/TSCI18S5407M, 2018.
 • Milanović S., Jovanović M., Nikolić B., Blagojević V.: The Inflence of Secondary Flow in a Two-Phase Gas-Solid System in Straight Channels with a Non-Circular Cross-Section, Thermal Science, VINCA INST NUCLEAR SCI, 20, Suppl. 5, pp. S1419 - S1434, 0354-9836, 621, 10.2298/TSCI16S5419M, 2016.
 • Spasić Ž., Milanović S., Šušteršič V., Nikolić B.: Low-Pressure Reversible Axial Fan with Straight Profile Blades and Relatively High Efficiency, Thermal Science, VINCA INST NUCLEAR SCI, 16, Issue suppl.2, pp. S593 - S603, 0354-9836, 10.2298/TSCI120503194S, 2012.
 • Boban Nikolić, Breda Kegl, Miloš Jovanović, Saša Milanović, Jovan Dorić, Influence of biodiesel on the performance of diesel fuel injection system, 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 22-25, 2019., 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 22-25, 2019., Proceedings, pp. 993 - 999, 978-86-6055-124-7, Sokobanja, 22. - 25. Oct, 2019.

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Савета града Ниша за енергетску ефикасност (2011. - 2014.).
 • Руководилац Центра за моторе и моторна возила МФН (2012. - ) .
 • Председник Комисије за испитивање возила на моторни погон и прикључних возила која се серијски или појединачно производе или преправљају МФН (2012. - ).
 • Спољни стручни сарадник Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије (2014. - ).
 • Члан Посебне радне групе за израду Предлога Националног Плана за управљање отпадним возилима,  Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (2015.)
 • Члан Савета МФН (2018. - )

 

Текући пројекти:

 • "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-)

 

Ангажовање на предметима:

 • Друмска возила -ОАС, Машинско инжењерство.
 • Експлоатација мотора СУС -ОАС, Машинско инжењерство.
 • Погонски системи -ОАС, Машинско инжењерство.
 • Термодинамичке основе мотора СУС -ОАС, Машинско инжењерство.
 • Савремени технички системи -ОАС, Инжењерски менаџмент.
 • Теорија кретања возила  -МАС, Машинско инжењерство.
 • Стручна пракса М -МАС, Машинско инжењерство.

 

 

pdfКартон наставника - Николић Д. Бобан