Мицић Д. Аца

aca micic
др Аца Д. Мицић

редовни професор

 

 

home   Лабораторија за ел. технику

tel  018 500 705
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Мехатроника и управљање

 

Ужа научна област: Мехатроника

 

Репрезентативне референце: 

 • Aца Mицић, Драган Раденковић: Eлeктрoнски eлeмeнти у мeхaтрoници, Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, 2006 (Ниш: Унигрaф X-Copy).
 • Aца Mицић, Живота Tасић, Биљана Ђорђевић: Збиркa рeшeних зaдaтaкa из eлeктрoтeхникe сa eлeктрoникoм, Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, 2006 (Ниш: Xцoпy)
 • Драган Раденковић, Aца Mицић: Eлeктрoмeдицинскa инструмeнтaциja, Eлeктрoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, 2007 (Ниш: Унигрaф ).
 • Stojanović, V. S. and Micić, A. D.: ’ Multiple–pole transfer function with equiripple group delay and magnitude for recursive filter design ’, AEÜ, 1993, VOL- 47, No. 3, pp. 114–118.
 • Stojanović, V. S. and Micić, A. D.: ’ Multiple–pole transfer function for recursive digital filter design ’, AEÜ, 1992, VOL- 46, No. 6, pp. 431–434.
 • Micic Aca D, Djordjevic Biljana R, Lekic Predrag N., Andjelkovic Boban R., Automatic Determination of Filter Coefficients for Local Contrast Enhancement TRANSACTIONS OF FAMENA, (2013), vol. 37 br. 1, str. 63-76 Projekat Serbian Ministry of Science [TR-33035, TR-35005, III 47016]
 • Aca Micić, Predrag Lekić, Petar Spalević, Vera Petrović: ’ Degenerate Chebyshev Approximation of the Recursive Digital Filter Group Delay Response’, PRZEGLED ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), 2012, VOL- 2012, No. 5b, pp. 218–222.
 • Predrag N. Lekić, Aca D. Micić, Petar C. Spalević, Julijana B. Lekić, Ivan D. Krstić, MODIFIED EIGENFILTER APPROACH FOR DESIGNING DIGITAL FULL-BAND DIFFERENTIATOR OF ARBITRARY ORDER, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 59, 2, p. 173–181, Bucarest, 2014

 

Текући пројекти:

 • Истраживач на пројекту ТР 35005 "Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности" Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Истраживач на пројекту TР-33035 - Развој, реализација, оптимизацијаимониторингмрежногмодуларногротирајућегфотонапонског система снаге 5kW Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Ангажовање на предметима:

 • Електротехника са електроником
 • Електромеханички и електронски елементи у мехатроници
 • Програмске и рачунарске апликације
 • Дигитална обрада слике у мехатроници
 • Рачунарски улазно-излазни уређаји и протоколи

 

 Књига наставника  - Аца Д. Мицић