Лаковић-Пауновић С. Мирјана

 
mirjana lakovic  др Мирјана С. Лаковић-Пауновић

доцент

 

home   кабинет: 220

tel  018 500 646
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Катедра: Мехатроника и управљање

 

Ужа научна област: Термотехника, термоенергетика и процесна техника

 

Репрезентативне референце: 

 • Слoбoдaн В. Лaкoвић, Mлaдeн M. Стojиљкoвић, Mирjaнa С. Лaкoвић: Збиркa зaдaтaкa из Toплoтних пoстрojeњa - Влaжни рaсхлaдни тoрњeви, Унивeрзитeт  у Нишу, Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 2012, ISBN:978-86-6055-031-8
 • Слoбoдaн В. Лaкoвић, Mлaдeн M. Стojиљкoвић, Mирjaнa С. Лaкoвић: Збиркa зaдaтaкa из Toплoтних пoстрojeњa - Рaзмeњивaчи тoплoтe, Унивeрзитeт  у Нишу, Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 2012, ISBN: 978-86-6055-030-1
 • Слoбoдaн В. Лaкoвић, Mлaдeн M. Стojиљкoвић, Mирjaнa С. Лaкoвић: Збиркa зaдaтaкa из Toплoтних пoстрojeњa - Цeнтрaлнo грejaњe (вoдeнo и вaздушнo), Унивeрзитeт  у Нишу, Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 2012, ISBN: 978-86-6055-032-5
 • Mirjana S. Laković, D. Mitrović, V. Stefanović, M. Stojiljković : Coal-fired power plant power output variation due to local weather conditions, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 34:23, pp 2164-2177, 2012
 • Laković Mirjana, Laković Slobodan, Banjac Miloš, Analysis of the evaporative towers cooling system of a coal-fired power plant, Thermal Science, Vol. 16 Suppl. 2, pp S375-S385, 2012
 • Mirjana S. Laković, Mladen S. Stojiljković, Slobodan V. Laković, Velimir Stefanović, Dejan Mitrović, Impact of the cold-end operating conditions on energy efficiency of the steam power plants, Thermal Science, Vol. 14, Suppl., pp. S53-S66, 2010.
 • Dejan Mitrović, Dragoljub Živković, Mirjana Laković: Energy and Exergy Analysis of A 348.5 MW Steam Power Plant, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 32:11, 2010, pp. 1016 – 1027.
 • Mirjana Laković, Miloš Banjac, Milica Jović, Dejan Mitrović, Coal-fired power plants energy efficiency and climate change-current state and future, Scientific Journal Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, 2015
 • Mирjaнa Лaкoвић, Mилицa Joвић, Брaнислaв Стojaнoвић, Кoтлoви зa сaгoрeвaњe у флуидизoвaнoм слojу, Чaсoпис Teхникa, Vol. 4, ISSN 0040-2176,DOI:10.5937/tehnika1504625L, pp. 625-631, 2015
 • Mirjana Laković, Miloš Banjac, Milica Jović, Improving the Energy Efficiency of the Coal Fired Power Plant by Adjusting the Hydraulic Load of the Cooling Tower System, Sci-Afric Journal of Scientific Issues, Research and Essays Vol. 3(12), Pp. 873-880, December, 2015. (ISSN 2311-6188)

 

Текући пројекти:

 • Истраживач на пројекту III 42006, „Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективих система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Истраживач на пројекту III 42006, "Концепт одрживог развоја снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима", Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Ангажовање на предметима:

 • Топлотна постројења, Основне академске студије/Машинско инжењерство
 • Примењена термодинамика и механика флуида, Основне академске студије/Машинско инжењерство
 • Термоелектране, Мастер академске студије/Машинско инжењерство
 • Механичке и хидромеханичке операције, Основне академске студије/Машинско инжењерство
 • Енергетски менаџмент, Основне академске студије/Инжењерски менаџмент

  

Књига наставника - Мирјана С. Лаковић-Пауновић