Марковић С. Данијел

danijel markovic др Данијел С. Марковић

доцент

  

home   Кабинет: 608

tel  018 500 722
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Катедра:  Транспортна техника и логистика

Ужа научна област: Транспортна техника и логистика

Репрезентативне референце

 •  Петровић Г. и  други, (2019), „Одрживи, интелигентни и еколошки транспорт и логистика у урбаном контексту – практикум Жан Моне модула SIETLU“, практикум, Универзитет у Нишу, Машински факултет.
 • Марковић  Д., (2018), ”Развој логистичког модела за управљање комуналним отпадом применом хеуристичких метода”, докторска дисертација, Машински факултет у Нишу, Универзитет у Нишу.
 • Marković D., Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković D., (2019), „A Metaheuristic Approach to the Waste Collection Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands and Travel Times”, Acta Polytechnica Hungarica, 16(7):45-60. (M23-IF2019: 1.219)
 • Tomić V., Marinković D., Marković D.,The Selection of Logistic Centers Location Using Multi-Criteria Comparison: Case Study of the Balkan Peninsula“, Acta Polytechica Hungarica, 11(1):97-113. (M23-IF2014: 0.649)
 • Milutinovićć G., Dassisti M., Marković D., Vučković G., (2014),“Multi-criteria analysis as a tool for sustainability assessment of a waste management model“, Energy, 74: 190-201. (M21-IF2014: 4.844)
 • Petrović G., Madić M., Marković D., Milić P., Stefanović G., (2016),„Multiple criteria decision making of alternative fuels for waste collection vehicles in southeast region of Serbia“, Thermal Science, 20(supp. 5):S1585-S1598. (M23-IF2016: 1.148)
 • Marković D., Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković D., (2012), „A comparative analysis of metaheuristic maintenance optimization of refuse collection vehicles using the Taguchi experimental design“, Transactions of Famena, 36(4):25-38. (М23-IF2011: 0.103)
 • Marković D., Madić M., Petrović G., (2012), „Assessing the performance of improved harmony search algorithm (IHSA) for the optimization of unconstrained functions using Taguchi experimental design, Scientific Research and Essays, 7(12):1312-1318. (М23-IF2010: 0.445)

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Савета Машинског факултета Универзитета у Нишу (2016-2019)
 • Председник организационог одбора конференције „The 6th International Conference - TRANSPORT AND LOGISTICS - til 2019“
 • Члан комисије за испитивање возила на моторни погон и прикључни возила која се серијски или појединачно производе или преправљају (2013-)

Текући пројекти:

 • "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-)

Ангажовање на предметима:

 • Урбани транспорт и логистика – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Техничка логистика – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Системи непрекидног транспорта – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Транспортне мреже – основне академске студије Машинско инжењерство
 • Логистички центри – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика
 • Урбани транспорт и логистика – мастер академске студије Инжењерски менаџмент – модул МТЛ
 • Логистички центри мастер академске студије Инжењерски менаџмент – модул МТЛ 

pdfКартон наставника - Данијел Марковић