Катедра за природно-математичке науке

Основне информације о катедри

Катедра за природно-математичке науке је формирана 1974. године обједињавањем дотадашњих катедри за математику и физику, које су формиране 1971. године оснивањем Машинског факултета.

Наставници Катедре за природно-математичке науке покривају широк спектар предмета математичког и информатичког карактера и физике на свим нивоима студија, како на студијском програму Машинско инжењерство тако и на студијском програму Инжењерски менаџмент. Математичко образовање студената свих студијских програма, даје теоријско-методолошке основе за њихово стручно усавршавање и истраживачки рад, а посебно научно-истраживачки рад студената докторских студија.

Настава се реализује у следећим областима:

 • Обавезни предмети студијског програма Машинско инжењерство су Математика 1, Математика 2, Инжењерска графика и Физика а по новој акредитацији из 2014. године ту спадају и предмети Математика 3, која ће се реализовати од школске 2015/16, и Нумерички методи и програмирање од 2016/17. године.
 • Обавезни предмети на студијском програму Индустријски менаџмент су Математика у инжењерском менаџменту и Пословна статистика.
 • На мастер студијском програму Машинско инжењерство обавезни предмети су Математика 3 и Нумерички методи и програмирање, док је изборни предмет Операциона истраживања.
 • На докторским академским студијама за све научне области обавезни предмети су Одбрана поглавља из више математике (с областима: Парцијалне диференцијалне једначине, Специјалне фунције, Вероватноћа и статистика, Методе оптимизације, Варијациони рачун и Математички принципи геометријског моделирања) и предмет Нумерички методи (с обавезним делом Нумеричка анализа и изборним делом из области: Метод коначних елемената и Алгоритми оптимизације).

За потребе реализације ове наставе објављено је неколико уџбеника и збирки задатака.

Прочитај више...

Историјат катедре

Историјат Катедре за природно-математичке науке

Оснивањем Техничког факултета 1960. године, основана је јединствена Катедра за математику и физику за електронски, грађевински и машински одсек. Када је 1971. основан Машински факултет као самостална установа, оформљене су две катедре: Катедра за математику с предметима Математика 1, Математика 2 и Нацртна геометрија, и Катедра за физику. Њиховим спајањем 1974. године настала је Катедра за природно-математичке науке. Први шеф Катедре био је Божидар Поповић, затим Милан Илић до одласка у пензију. Дуги низ година након тога шеф Катедре је био професор Момир Станојевић, а по његовом одласку у пензију 2000. године функцију шефа Катедре обављали су Душан Милованчевић и Љиљана Петковић.

Од свог оснивања Катедра за природно-математичке науке се развијала према потребама савременог машинства, преко иновација математичких предмета и физике у оквиру промена наставног плана Факултета и преко подмлађивања и научно-стручног усавршавања својих чланова. У школској 1986/87. години, на захтев осталих стручних катедри, уведен је предмет Нумеричка математика са програмирањем. Сукцесивном трансформацијом наставног плана Факултета, део програма из Нацртне геометрије је постао саставни део новог предмета Инжењерска графика. Од школске 2007/08. године Факултет ради по новом наставном плану, који је усаглашен с принципима Болоњске декларације и по ком је акредитован. Наставни садржаји предмета су иновирани и делом прегруписани увођењем предмета Математика 3 и Техничка физика и новог предмета Операциона истраживања за потребе Катедре за логистику и транспорт.

Током свог постојања, Катедра је имала већи број наставника и сарадника који су се мењали, било одласком у пензију или на друге образовне институције. Овде наводимо оне чланове Катедре који више нису у њеном саставу. Први предавач математике био је професор Ђорђе Карапанџић с Београдског универзитета а заједно с њим радили су Јован Малешевић, Радивоје Попадић и Божидар Поповић. Наставу су затим држали Момир Станојевић, дугогодишњи професор Машинског факултета, Зорица Шишовић и Душица Ђорђевић а сарадници у извесним периодима били су Снежана Спаић, Мирослав Ћирић и Војкан Вуксановић. Нацртну геометрију предавао је до одласка у пензију професор Богољуб Предић док је асистент била Радмила Рељић а касније Љубица Седмак, Биљана Поповић и Љубица Велимировић, све са Природно-математичког факултета у Нишу. На предмету Физика, дугогодишњи наставник је био професор Милан Илић. По његовом одласку у пензију наставу на овом предмету обављали су Мома Јовановић са ПМФ-а у Нишу, Бранко Мијовић, Живота Тасић, професори Машинског факултета, а потом Властимир Златић и Снежана Ђорић са Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу. Последњих година наставу Физике изводи професор Драгиша Никодијевић с Катедре за хидроенергетику Машинског факултета у Нишу.

Наставници и сарадници

Редовни професори:

 • проф. др Љиљана Петковић
 • проф. др Предраг Рајковић
 • проф. др Меланија Митровић
 • проф. др Љиљана Радовић

Ванредни професори:

Асистенти:

 • асист др Драган Ракић
 • асист др Мартин Љубеновић
 • асист мр Јасмина Живковић-Андрејев

Сарадници по уговору за извођење наставе:

 • Мартин Љубеновић
 • Марко Костадиновић

Наставне лабораторије

 • Лабораторија за физику
 • Центар за примењену математику

Шеф катедре

др Љиљана Петковић, редовни професор

home    Кабинет 212

tel     (018) 500 667

mail      Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.