II година ИМ

ОАС ИМ II година - четврти семестар

Настава у летњем семестру школске 2020-21.год. за студенте виших година студијског програма Машинско инжењерство почиње 1. марта 2021.год.

Када се настава одвија онлине то ће се обавити преко платформе Microsof Teams у оквиру тима OAS_IM_20_21_II_god

 pdfII година ОАС ИМ