Деканат

Деканат Машинског факултета чине декан, четири продекана и студент продекан.

Декан прeдстaвља и зaступa Фaкултeт у зeмљи и инострaнству, oргaнизујe и нeпoсрeднo рукoвoди рaдoм Фaкултeтa у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм и oдлукaмa фaкултeтских oргaнa.

Фaкултeт имa четири прoдeкaнa: продекан за наставу, продекан за организацију, продекан за научно-истраживачки рад и продекан за сарадњу са привредом који је уједно и руководилац Завода за машинско инжењерство. Прoдeкaни oбaвљaју пoслoвe из дeлoкругa дeкaнa нa основу и у oквиру oвлaшћeњa датих oд стрaнe дeкaнa, a у склaду сa овим Стaтутoм.

Фaкултeт имa и студeнтa прoдeкaнa. Избoр студeнтa прoдeкaнa врши Студeнтски пaрлaмeнт у склaду са Правилником о раду Студeнтског пaрлaмeнта нa пeриoд oд јeднe гoдинe.

 

 

 

NenadTPavlovic

 

др Ненад Т. Павловић
редовни професор

Декан

home   ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

tel  018 588 255
  018 588 244 факс

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Janevski Goran


др Горан Јаневски

редовни професор

Продекан за наставу

home   ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

tel  018 588 255
  018 588 244 факс

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

Dejan Mitrovic 


др Дејан Митровић

редовни професор

Продекан за организацију

 

home   ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

tel  018 588 255
  018 588 244 факс

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

ljiljana radovic


 


др Љиљана Радовић

редовни професор

Продекан за научно-истраживачки рад

home   ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

tel  018 500 639
  018 588 244 факс

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Jankovic


др Предраг Јанковић

редовни професор

Продекан за сарадњу са привредом

home    ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

tel   018 500 699
   018 588 199 факс

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

BrankaRadovanovic1

Бранка Радовановић

Студент продекан

 

home   ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

tel    

mail