Упис - Основне академске студије

Машински факултет је расписао конкурс за упис преосталог броја бруцоша за основне академске студије Машинског инжењерства и Инжењерског менаџмента школске 2019/20. године

 

КОНКУРС ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОАС - ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

pdfКонкурс за упис у I годину ОАС - ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

 

 Машински факултет у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи основне академске студије:

Влада Републике Србије Донела је Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних, струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години

Студијски програм Финансирање из буџета Самофинансирање Програм афирмативне мере уписа*
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 210 30 9
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 60 40

 

*Програм афирмативне мере уписа подразумева упис следећих група студената на терет буџета:

  • са инвалидитетом
  • припадника ромске националности

 Нови конкурс биће објављен почетком јуна месеца текуће године.

Додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета, као и на бројеве телефона: 018/588-228, 018/500 673 и 018/500 620.