Упис - Мастер академске студије

pdfIII konkursni rok

Tekst konkursa za upis na master akademske studije

Mašinskog fakulteta u Nišu školske 2019-20.god.

 

 

 

 

 pdfInformator_o_klasifikacionom_ispituMAS2018.pdf268.53 KB

 

Машински факултет у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи Мастер академске студије на следећим студијским програмима:

Број студената који се могу уписати на Мастер академске студије Машинског факултета у Нишу:

Студијски програм Финансирање из буџета Самофинансирање
ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА  18
ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  18 6
МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ  18
МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ  18  6
САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА  18 6
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ  60  68

 

 

Додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета, као и на бројеве телефона: 018/500 673, 018/588-228 и 018/500 620.