Упис - Мастер академске студије

 

pdfИнформатор о класификационом испиту 2022

 

Машински факултет у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи Мастер академске студије на следећим студијским програмима:

Број студената који се могу уписати на Мастер академске студије Машинског факултета у Нишу:

Студијски програм Финансирање из буџета Самофинансирање
ТЕРМОТЕХНИКА, ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА  17 15
ХИДРОЕНЕРГЕТИКА, ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА  17 15
ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  17 15
МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ 17 15
МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ  17 15
САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА  17 15
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ  48  48

 

 

Додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета, као и на бројеве телефона: 018/500 673, 018/588-228 и 018/500 620.