Ранг листа

Јединствена ранг листа - Енергетика и процесна техника

 

pdfJedinstvena_rang_lista_MAS_EiPT.pdf567.28 KB

 

Јединствена ранг листа - Машинске конструкције, развој и инжењеринг

 

 pdfJedinstvena_rang_lista_MAS_MKRiI.pdf581.75 KB

 

Јединствена ранг листа - Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

pdfJedistvena_rang_lista_MAS_SMTiL.pdf608.9 KB

 

Јединствена ранг листа - Инжењерски менаџмент

pdfJedinstvena_rang_list_MAS_IM.pdf855.08 KB

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија студијских програма:

 • Енергетика и процесна техника
 • Мехатроника у управљање
 • Машинске конструкције, развој и инжењеринг
 • Производно-информационе технологије
 • Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основну просечне оцене и дужине студирања на предходним академским студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент су:

 • успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена),
 • дужина трајања студија (максимално 10 поена),
 • успех на класификационом испиту из области Математика у инжењерском менаџменту (максимално 12 поена),
 • успех на класификационом испиту из области Пословна статистика (максимално 12 поена), ‘
 • успех на класификационом испиту из области Увод у менаџмент (максимално 18 поена),
 • успех на класификационом испиту из области Стратегијски менаџмент (максимално 18 поена).

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија полажу класификациони испит два дана, и то:

 • првог дана из области Инжењерске математике и Пословне статистике у трајању од два сата,
 • другог дана из области Увод у менаџмент и Стратегијског менаџмент у трајању од два сата.

Уколико на неком од студијских програма мастер академских студија на Машинском факултету у Нишу у школској 2015/16 године не буду попуњен број студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије на остале студијске програме мастер академских студија Машинског факултета у Нишу, и то до укупног броја од 150 студената на основу Одлуке Владе Републике Србије број 612-6071/2015 од 01. јуна 2015. године.

Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања јединствене ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.