ПРИПРЕМНА НАСТАВА - мастер академске студије, инжењерски менаџмент

Припремна настава за полагање Класификационог испита

за упис на мастер студије студијског програма Инжењерски менаџмент

одржаће се по следећем распореду:

 

Стратегијски менаџмент – 11. и 12. октобра 2021. године

Линк

 

Увод у менаџмент – 13. и 14. октобра 2021. године

Линк

 

Пословна статистика – 15., 16. и 17. октобра 2021. године

Линк

 

Инжењерска математика – 19., 20. и 21. октобра 2021. године

Линк

у термину од 17,00 до 19,00 часова