Класификациони испит

Класификациони испит ће се обавити по следећој динамици:

- Инжењерска математика и Пословна статистикау - петак, 22.10.2021. са почетком од 15,00 часова;

- Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент у суботу, 23.10.2021. са почетком од 9,00 часова;

- Производне технологије, Термодинамика, Машински елементи 1, Електротехника са електроником, Транспортни токови и Механика флуида у суботу, 23.10.2021. са почетком од 13,00 часова;

- Механика 3 - Динамика, Примењена термодинамика, Машински елементи 2, Механизми и машине и Погонски системи у понедељак, 25.10.2021. са почетком од 9,00 часова;

- Рачунарски подржано геометријско моделирање, Топлотна постројења, Основе конструисања, Управљање системима, Основе саобраћаја и транспорта и Основе турбомашина у понедељак, 25.10.2021. са почетком од 13,00 часова.