Упис

Упис ће се обавити 28., 29. и 30. октобра 2021. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 11-13 часова.

 

Упис у прву годину мастер студија врши се након објављивања коначне ранг листе.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија студијских програма:

  • Енергетика и процесна техника
  • Мехатроника у управљање
  • Машинске конструкције, развој и инжењеринг
  • Производно-информационе технологије
  • Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основну просечне оцене и дужине студирања на предходним академским студијама. 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент полажу пријемни испит из предмета: Инжењерска математика, Пословна статистика, Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент. (Погледајте примере пријемног испита овде)

У колико на одговарајућем студијском програму не буду попуњена буџетска места, могућа је прерасподела у оквиру укупне квоте одобрених места на буџету Републике Србије. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.

Сви важни датуми везани за пријављивање кандидата и упис, биће благовремено објављени на сајту факултета.