Пријављивање кандидата

 

Пријављивање кандидата за упис Мастер академских студија вршиће се од 04. до 22. октобра године на три начина и то:

- електронским путем (online на порталу upis.masfak.ni.ac.rs),

- на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 11h до 13h и

- слањем конкурсне документације поштом на адресу Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш (са назнаком Конкурс за упис на МАС). Уколико конкурсну документацију шаљете поштом потребно је да тачно наведете за који студисјки програм конкуришете као и основне податке за контакт уколико је потребна допуна исте.