Упис - Докторске академске студије

pdfIII konkursni rok

Tekst konkura za upis na doktorske akademske studije

Mašinskog fakulteta u Nišu školske 2019-20.god.

 

 

Машински факултет у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи Докторске академске студије на студијском програму Машинско инжењерство у трајању од 3 (три) године, вредности 180 ЕСПБ бодова, за уже научне области:

  • Примењена механика
  • Енергетика и процесна техника
  • Информационо-производне технологије и индустријски менаџмент
  • Мехатроника и управљање системима
  • Машинске конструкције, развој и инжењеринг
  • Транспортна техника и логистика

 

Машински факултет у Нишу уписује у прву годину студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија школске 2017/2018. године:

Студијски програм Финансирање из буџета Самофинансирање
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 10 15

 

 

Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета и на бројеве телефона 018/500 620 и 018/588 228.