Упис - Докторске академске студије

Машински факултет у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи Докторске академске студије на студијском програму Машинско инжењерство у трајању од 3 (три) године, вредности 180 ЕСПБ бодова, за уже научне области:

- Производни системи и технологије,
- Мехатроника,
- Аутоматско управљање и роботика,
- Теоријска и примењена механика флуида,
- Машинске конструкције,
- Транспортна техника и логистика,
- Термотехника, термоенергетика и процесна техника,
- Мотори СУС и моторна возила,
- Теоријска и примењена механика,
- Саобраћајно машинство,
- Информациони системи и технологије у машинском инжењерству,
- Биомедицинско инжењерство,
- Материјали у машинском инжењерствуи
- Индустријски менаџмент

 

 

Машински факултет у Нишу уписује у прву годину студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија 25 студената, и то:

 

Студијски програм Финансирање из буџета Самофинансирање
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 10 15

 

 

Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета и на бројеве телефона 018/500 620 и 018/588 228.