Ранг листа

Коначна ранг листа за упис на Докторске академске студије школске 2019/20.год. у 3. конкурсном року

pdfKonacna_lista_DAS_III_kon_rok.pdf

 

 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и остварених научних резултата, сагласно Правилнику о докторским студијама Машинског факултета у Нишу.

Реализацију квалификационог испита спроводи Комисија за упис на докторске академске студије. Квалификациони испит пријављени кандидати полажу из математике, механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним степенима образовања.