Квалификациони испит

Квалификациони испит за кандидате који имају обавезу полагања овог испита ће се обавити

12., 13. и 14.11.2019. године

са почетком од 9 часова.