Квалификациони испит

Квалификациони испит за кандидате који имају обавезу полагања овог испита ће се обавити

20. 11. и 21. 11. 2023. године са почетком од 10:00 часова.