Пријављивање кандидата

Пријава на Конкурс је од 06.11.2023. до 17.11.2023. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова.