Мастер академске студије

 Машински факултет Универзитета у Нишу је акредитована самостална образовна и научно-истраживачка установа у државној својини која у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научним областима Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент организује и изводи акредитоване академске студије другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању, 60 ЕСПБ,  на студијским програмима:

- Термотехника, термоенергетика и процесна техника

- Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика

- Производно-информационе технологије

- Машинске конструкције, развој и инжењеринг (класичан и дуални модел образовања)

- Мехатроника и управљање

- Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

- Инжењерски менаџмент

Завршетком мастер академских студија стиче се диплома са академским називом Мастер инжењер машинства се називом студијског програма, односно Мастер инжењер менаџмента (у додатку дипломе додаје се назаив модула).

Број студената који се могу уписати на Мастер академске студије Машинског факултета у Нишу:

Студијски програм

Финансирање из буџета

Самофинансирање

ТЕРМОТЕХНИКА, ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА

 17

15

ХИДРОЕНЕРГЕТИКА, ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

 17

15

ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 17

15

МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ

17

15

МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ

 17

15

САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

 17

15

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

 48

 48

 

Додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета, као и на бројеве телефона: 018/500 673, 018/588 228 и 018/500 620.