Класификациони испит

Класификациони испит ће се обавити по следећој динамици:

- Инжењерска математика и Пословна статистика у понедељак, 13.11.2023. године са почетком од 09,00 часова;

- Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент у понедељак, 13.11.2023. године са почетком од 11,00 часова;

- Производне технологије, Термодинамика, Машински елементи 1, Електротехника са електроником, Транспортни токови, Механика флуида, Механика 3 - Динамика, Примењена термодинамика, Машински елементи 2, Механизми и машине, Погонски системи, Рачунарски подржано геометријско моделирање, Топлотна постројења, Основе конструисања, Управљање системима, Основе саобраћаја и транспорта и Основе турбомашина у понедељак, 13.11.2023. године са почетком од 11,00 часова.