Примери класификационог испита

pdfИнформатор о класификационом испиту 2022

 

Примери задатака квалификационог испита за Мастер академске студије студијског програма Инжењерски менаџмент.

pdfПример - Инжењерска математика 1.pdf2.9 MB

pdfПример - Инжењерска матетматика 2.pdf39.2 KB

pdfПример - Пословна статистика - основна упутства.pdf21.78 KB

Задаци за припрему пријемног дела испита из Пословне статистике укључујући и оне који су били део пријемног испита, као и њихова решења, налазе се у литератури

М. Митровић, З. Лозанов-Црвенковић, К. Живковић: Збирка решених задатака из Пословне статистике, Машински факултет Ниш, 2018.

pdfПример - Стратегијски менаџмент345.71 KB

pdfПример - Увод у менаџмент93.13 KB

pdfПословна статистика - неопходно за пријемни испит4.91 MB

Увод у менаџмент