Потребна документа

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

  • пријавни лист (Добија се на Факултету уколико лично доносите документа. Попуњава се електронски уколико се пријављујете на порталу)
  • оверену копију дипломе или уверења о завршеном предходном образовању
  • оверен додатак дипломе или уверење о положеним испитима
  • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте
  • доказ о извршеној уплати накнаде за пријаву на конкурс (на текући рачун Факултета број 840-1745666-63)

 

Кандидати који донесу оверене фотокопије докумената исте ће се уважити и приликом уписа и не морају их поново доносити.

Кандидати који донесу или пошаљу поштом неоверене копије (или приложе пдф докумената путем портала) а она не одговарају оргиналним документима (или овереним фотокопијама) које доносе на упис биће уклоњени са листи за упис и неће моћи да се упишу.

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија: Термотехника, термоенергетика и процесна техника, Хидроенергтеика, хидраулика и пнеуматика, Производно-информационе технологије, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Мехатроника и управљање, Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, плаћају накнаду од 2.000,00 динара.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплате се могу извршити на текући рачун Факултета број 840-1745666-63