Нумеричке симулације у енергетици и процесној техници

Основне информације

Код предмета 7202
Шифра предмета ME.1.2-O.2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са основним принципима нумеричких симулација термо-струјних процеса.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу самостално да у неком од софтвера за нумеричку динамику флуида и пренос топлоте симулирају процесе из области енергетике и процесне технике.
Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Нумеричке симулације у ене и проц техн230.96 KB


Литература

Аутор Назив Издање
PatankarS. NumericalHeatTransferandFluidFlow HemispherePubl. Corp., 1980.
Versteeg, H. K., Malalasekera, W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method Pearson Education Limited, 2007.
Стевановић Жарко Нумерички аспекти турбулентног преношења инпулса и топлоте Машински факултет Универзитета у Нишу, Графика ГАЛЕБ, Ниш, 2008.


Наставни материјали