Роботика

Основне информације

Код предмета 7401
Шифра предмета MM.1.1-O.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање са теоријским основама роботике, поделом робота, принципима савремене индустријске роботике, основама кинематике, динамике и управљања индустријским роботима, као и основним компонентама и применама роботских система.
Исход предмета Оспособљавање студената за рад у области пројектовања, избора управљања и примене роботских система и посебно индустријских робота и употребу различитих модела, као и за даље усавршавање у области роботике.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Роботика128.74 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вукобратовић М.  и група аутора Увод у роботику Михајло Пупин, Београд, 1986.
Вукобратовић М. , Стокић Д. Управљање манипулационим роботима Техничка књига, Београд, 1990.
Вукобратовић М.   Примењена динамика манипулационих робота Техничка књига, Београд, 1990.
Siciliano B., Khatib O. Springer Handbook of Robotics Springer-Verlag, Berlin, 2008.
Craig J. Introduction to  Robotics – Mechanics and Control 3rd edition, Pearson, Prentice Hall, 2005.


Наставни материјали