Обновљиви извори енергије

Основне информације

Код предмета 2711
Шифра предмета M.1.2-OM.EНМ-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са обновљивим изворима енергије и постројењима за њихову трансформацију у топлотну и електричну енергију; радним флуидима; топлотни циклусима и процесима; акумулацијом енергије; коефицијентом корисног дејства; опремом; утицајем на околину. Маркетинг обновљивих извора енергије.
Исход предмета Познавање обновљивих извора енергије и анализираних постројења, пројектовање система, техничка контрола, надзор при изради, експлоатацији и одржавању.
Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Обновљиви извори енергије339.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Laughton M. A., Renewable Energy Sources Taylor & Francis London, 2003.
Лaбудoвић Б Oбнoвљиви извoри eнeргиje Eнeргиja мaркeтинг, 2002.
Рaдaкoвић M. Oбнoвљиви извoри eнeргиje 1 AГM књигa дoo, 2008.


Наставни материјали