Реинжењеринг

Основне информације

Код предмета 2725
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ИНМ-1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају активностима процеса реинжењеринга у практичном и теоријскомсмислу.
Исход предмета Стечено знање кроз наставу овог предмета допринеће да студенти буду оспособљени за организацију пословања, обликовање стратегије маркетинга, као и имплементирање ефикасних промена које ће допринетирадикалном побољшању пословних процеса и пословних резултата.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Реинжењеринг303.67 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Адамовић Ж., Несторовић Г., Адамовић Д. Реинжењеринг

Друштво за техничку дијагностику Србије,

Београд, 2007.Наставни материјали