Методе развоја производа

Основне информације

Код предмета 2756
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ИРП-1-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са методама које се користе у развоју производа. Методе се односе на планирање производа, разјашњење задатка, тражење решења, идентификацији параметара радне способности производа, доношењу одлука и избору решења.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању даовлада великим бројем метода које се користе у развоју производа. Моћи ће да примени методолошки приступ за решавање задатака и проблема у развоју производа.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Методе развоја производа338.14 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђокић Б.В. Теорија и методе конструисања МС Ниш, "Градина", 1993.
Miltenović V. Razvoj proizvoda Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš, 2003.
Lindemаnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
Ehrlenspiel K Integrierte Produktentwicklung Hanser Verlag Munchen. 1994.


Наставни материјали