Међународни пројекти у току

Међународни пројекти у току

Међународни пројекат МИНД

Универзитет у Нишу партнер на међународном пројекту MIND

 

Универзитет у Нишу jeуспешно завршио учешће као партнер на међународном пројекту MIND - DevelopmentofMechatronicsskillsandinnovativelearningmethodsforIndustry 4.0 - MIND - Развој мехатроничких вештина и метода иновативног учења за Индустрију 4.0

Број пројекта: 2019-1-RO01-KA203-063153

Финансијер: ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)

Време трајања пројекта: 01.09.2019. – 31.08.2021. године.

Веб адреса пројекта: https://www.project-mind.eu/

Координатор: Доц. др Милош Симоновић, Машински факултет Универзитета у Нишу

Специфични циљеви пројекта:

  1. Мапирање заступљености индустрије 4.0 у земљама партнерима пројекта у првом дeлу периода имплементације.
  2. Повећати шансе за запошљавање студената и релевантна знања и компетенције, које захтевају компаније из Индустрије 4.0, стварањем новог/побољшаног курса Мехатроника 4.0, који ће се састојати од (1) новог наставног плана и програма, (2) подршке курсу и (3) прикупљања дидактичких видео материјала који ће студентима олакшати образовни процес
  3. Побољшање искуства учења за наставнике и студенте изградњом посебне платформе за е-учење заИндустријувиртуелну реалност и садржати најсавременије материјале курса као што су: пројектовање кола, системи повезивања, контроле програмирања итд.
  4. Стварање међусекторске синергије кроз сарадњу између високошколских установа и представника приватног сектора, како би се затворио јаз између потражње и понуде квалификоване радне снаге.

 

MIND_press_release_1.pdf

MIND_press_release_2.pdf

MIND_press_release_3_1.pdf

Meђународни пројекти чија је реализација у току

1. Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business (TEMPUS)

2. Policy into Practice: EURAXESS Researcher Skills for Career Development (FP7)

3. Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (TEMPUS)

4. Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market, у оквиру програма CEEPUS,

5. Energy efficiency, renewable energy sources and environmental impacts - master study (TEMPUS)

6. Modern Computational Methods For Design Of Environmentally Clean Energy Technologies (DAAD)

7. Nanotechnologies, materials and new production technologies - university cooperation in research and implementation of joint programs in study by stimulate academic mobility (CEEPUS)

8. Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration (TEMPUS)

9. Development and optimal design of adaptive compliant mechanisms with inherent actuators (DAAD)

10. Процена динамичке издржљивости спојева остварених поступком заваривања трењем са мешањем (Програм билатералне сарадње Србија – Словенија)

11. Energy Efficient Schools - Our children deserve it (IPA програм прекограничне сарадње Србија - Бугарска)

12. Sustainable, Intelligent and Environment Friendly Transport and Logistics in Urban Context: Promoting EU Standards and Principles in Southeast region of Serbia (ERASMUS+PROGRAMME JEAN MONNET MODULE) - http://sietlu.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr-rs/

13. PROGRAMME: ERASMUS+, KEY ACTIVITY 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, TITLE: Active Learning Community for Upskilling technicians and Engineers (allCUTE).

14. "Boosting the scientific excellence and innovation capacity of 3D printing methods in pandemic period”, Project Reference: 2020-1-RO01-KA226-HE-095517, Poziv: “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. Koordinator projekta: dr Miloš Simonović, docent. 
Linkhttps://bright-project.eu/
Letnja Skola: Link

15. Међународни пројекат "MIND"

16. Collaborative e-platform for innovation and educational enhancement in medical engineering - CALLME