Документација за акредитацију студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

pdfHHP_MAS_Standardi.pdf

 

Распоред предмета по семестрима студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија


pdfRaspored_predmeta_shematski_prikaz_HHP_MAS.pdf

Књига наставника студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија


pdfKnjiga_nastavnika_HHP_MAS.pdf

Књига предмета студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика мастер академских студија

pdfKnjiga_predmeta_HHP_MAS.pdf