Књига наставника - Анђелковић Р. Бобан

Име, средње слово, презиме

Бобан Р. Анђелковић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1990.

Ужа научна односно уметничка област

Машинске конструкције

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Докторат

2006.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Специјализација

Магистратура

1993.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Диплома

1982.

Машински факултет у Нишу

Енергетика

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Основе конструисања

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.50

2.

Заварене машинске конструкције

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.28

3.

Пројектовање друмских возила

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.68

4.

Пројектовање машинских система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.08

5.

Моделирање инжењерских система

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.38

6.

Пројектовање

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.30

7.

Методе развоја производа

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

1.67

8.

Моделирање и сумулација

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

1.33

9.

Програмски пакети за управљање пројектима

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

10.

Методе развоја производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

11.

Одабрана поглавља из машинских конструкција и железничког машинства

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.29

12.

Оптимизација машинских конструкција и система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

13.

Симулација у развоју производа

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

14.

Методе одлучивања

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

15.

Експерименталне методе и метрологија

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

16.

Пројектовање дијагностичких система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.44

17.

Одабрана поглавља из заварених машинских конструкција

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.08

18.

Методе развоја производа

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

Vlastimir Đokić, Boban Anđelković: Osnove konstruisanja – zbirka rešenih zadataka, Mašinski fakultet Niš, ISBN 978-86-6055-022-6, 2011

2.

Aca D. Micić, Biljana R. Đorđević, Predrag N. Lekić, Boban R. Anđelković, Automatic Determination of Filter Coefficients for Local Contrast Enhancement, Transactions of FAMENA, University of Zagreb, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND NAVAL ARCHITECTURE, Vol. 37, No 1, pp 63 – 76, 2013

3.

Dragoslav Janošević, Rosen Mitrev, Boban Andjelković, Plamen Petrov: Quantitative measures for assesment of the hydraulic excavator digging efficiency, Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Engineering), ISSN 1673-565X (Print), ISSN 1862-1775 (Online), 2012 Vol.13 No.12, pp 926-942, DOI: 10.1631/jzus.A1100318, 2012

4.

M. Mijajlović, D. Milčić, B. Andjelković, M. Vukićević, M. Bjelić: MATHEMATICAL MODEL FOR ANALYTICAL ESTIMATION OF GENERATED HEAT DURING FRICTION STIR WELDING. PART 1, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 17, No 2, 179–191, 2011.

5.

M. Mijajlović, D. Milčić, B. Andjelković, M. Vukićević, M. Bjelić: MATHEMATICAL MODEL FOR ANALYTICAL ESTIMATION OF GENERATED HEAT DURING FRICTION STIR WELDING. PART 2, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 17, No 3, 346–355, 2011.

6.

Miloš Milovančević, Jelena Stefanović-Marinović, Boban Anđelković, Aleksandar Veg: Embedded Condition Monitoring of Power Transmission of a Pellet Mill,.Transactions of FAMENA, University of Zagreb, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND NAVAL ARCHITECTURE, Vol. 34, No 2 pp 71 – 80, 2010.

7.

Boban Anđelković, Dragan Milčić, Dragoslav Janošević, Miloš Milovančević: Modified Neural network-based study into the coefficient of friction in pressed assemblies,.Transactions of FAMENA, University of Zagreb, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND NAVAL ARCHITECTURE, Vol. 34, No 3 pp 29 – 38, 2010.

8.

Boban Anđelković, Dragan Milčić, Dragoslav Janošević, Friction coefficient problems and neuro - fuzzy modeling, FTN Novi Sad, Monografija, 18.05.2008, (rad, kao deo monografije, s. 87-90).

9.

Dragan Milčić, Boban Anđelković, Miroslav Mijajlović, Automatisation of power transmitters design process within ZPS system, FTN Novi Sad, Monografija, 18.05.2008, (rad, kao deo monografije, s. 1 - 8).

10.

Boban Anđelković, Dragan Milčić, Miroslav Mijajlović, Odlučivanje u prosecu konstruisanja - primeri primene metoda veštačke inteligencije, FTN Novi Sad, Monografija, 18.05.2007, (rad, kao deo monografije, s. 13 - 20).

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

6

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

2

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним