Гипки механизми

Основне информације

Код предмета 7452
Шифра предмета MM.2.2-И 3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања из области анализе, синтезе и примене гипких механизама.
Исход предмета

Оспособљавање за примену и прорачун гипких механизама за реализовање одговарајућих функција у

мехатроничким уређајима.

Број часова наставе 45 предавања, 30практична настава

 

pdfКњига предмета - Гипки механизми110 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Павловић Н. Д., Павловић Н. Т. Гипки механизми Машински факултет Ниш, 2013.
Howell L.L. Compliant Mechanisms John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.


Наставни материјали