Технолошко и пословно предвиђање

Основне информације

Код предмета 2721
Шифра предмета M.1.2-OМ.ИНМ-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са суштином, методама и техником предвиђања у подручју развоја технологија, кретању тржишта и других тенденција као неизоставан аспект активности сваког менаџера.
Исход предмета Oспособљавање студената да дефинишу циљ технолошког предвиђања, изаберу методе – технике којом ће спровести предвиђање, изаберу параметре и прикупе улазне податке, процене утицај спољних фактора на вероватноћу остварења предвиђања, као и да изврше интерпретацију спроведене анализе.
Број часова наставе 30предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предемета - Технолошко ипословно предвиђање336.56 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Linstone H., Turoff M. The Delphi Method – Techniques and Applications University of Southern California, 2002.
Ayres R. Technological Forecasting and Long-Range Planning McGraw-Hill, 1996.


Наставни материјали