Менаџмент производа

Основне информације

Код предмета 2724
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ИНМ-1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознати студенте о значају сопственог производа за компанију и друштво у целини. Сагледавање улоге инжењера у креирању и развоју новог производа за тржиште и техничко технолошки напредак. Предочавање свих елемената производа како постојећих тако и нових који могу да буду интересантни у тржишној глобалној привреди.
Исход предмета Студенти кроз овај предмет биће упознати и оспособљени да препознају најбитније елементе ширег круга производа који треба да им укажу на могућности и предности инжењерског размишљања за будућа побољшања и прилагођавања конкретним захтевима тржишта.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент производа322.72 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милтеновић В Развој производа Машински факултет у Нишу, 2003.
Giudice F., La Rosa G., Risitano A. Product Design for the Environment: A Life Cycle Approach Taylor & Francis, 2006.
Кузмановић С Менаџмент производа Економски факултет Суботица, 2002.
Богетић З. Менаџмент категорије производа Ekoномски факултет у Београду и Data Status, Београд, 2007.


Наставни материјали