Предузетништво базирано на технологијама

Основне информације

Код предмета 2744
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ППМ-1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Општи циљ предмета је да укаже на технологију као извор предузетничких шанси и да на једном месту обједини знања неопходна за покретање предузетничког подухвата заснованог на технологији. Кроз предмет су интегрисани различити аспекти креирања предузетничког подухвата и понуђени у форми алгоритма: од идеје до тржишта. У том смислу, циљ предмета је да код студената развије способности: (1) разумевања предузетничког потенцијала који нуди технологија, (2) анализе тржишта и уочавања тржишних ниша, (3) процене неопходних знања и сарадника, (4) развоја и заштите интелектуалне својине, (5) обезбеђивања финансија И других видова подршке, (6) креирања стратегије за отварање новог тржишта и (7) наступа на постојећем тржишту. Предмет има за циљ да помогне разумевању предузетничког начина размишљања и понашања кроз холистички приступ предузетничком подухвату базираном на технологији.
Исход предмета Студенти који одслушају предмет, изврше предиспитне обавезе и положе испит су оспособљени да: (1) искористе технологију као извор идеја за предузетнички подухвата и учествују у његовом покретању као део тима, (2) анализирају тржиштни сегмент од интереса и препознају могуће тржишне нише, (3) процене скуп неопходних знања и на основу њега формирају предузетнички тим, (4) да планирају и учествују у развоју идеје и њеној заштити кроз права интелектуалне својине, (5) да препознају и приступе потенцијалним изворима финансија, (6) да осмисле маркетинг стратегије и наступ на тржишту.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Предузетништво базирано на технологијама328.9 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Graham B. The Intelligent Investor  
Fisher P. Common Stocks And Uncommon Profits  
Lynch P. Learn To Earn, One Up On Wall Street, Beating The Street  
J. Tidd, J.Bessant, K.Pavitt MANAGING INNOVATION – Integrating technological, market and organizational change John Wiley and Sons, 2008


Наставни материјали