EP V2 Uvod u EP II - Informacioni sistemi i osnovne tehnologije za njihovu izradu i implementaciju

EP V2.1 Uvod u Elektronsko poslovanje Deo 2 - Analiza studentskih projekata

Obnavljanje. Analiza studentskih projekata: podaci, integracija, softver i zaposleni.

Snimljeno 9.11.2015 u učionici 402

Toggle menu

EP V2.2 Uvod u Elektronsko poslovanje Deo 2 - Integracija sistema

Osnovni koncepti integracije sistema. Vrste integracije. Poruke i kanali. Sinhrona i asinhrona interakcija sistema. Preslikavanje i transformacija podataka.

Snimljeno 9.11.2015 u učionici 406

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

Pitanja za kolokvijum i pismeni deo ispita

Download

Beleške sa prezentacija grupnih radova

Download