EP V6 Elektronsko poslovanje u praksi - Sistemi za upravljanje sadržajem

EP V6 Elektronsko poslovanje u praksi - Sistemi za upravljanje sadržajem

Šta je upravljanje sadržajem? Tehnička arhitektura. Aktivnosti i radni tok upravljanja sadržajem. Karakteristike i funkcije CMS. Popularni CMS sistemi. Wix.

Snimljeno 25.12.2015 u učionici 403

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

Pitanja za kolokvijum i pismeni deo ispita

Download