EP V9 Online marketing

EP V9 Online marketing

Šta je online marketing? Email marketing. Oglašavanje na web sajtovima. Oglašavanje putem alata za pretraživanje. Oglašavanje na socijalnim mrežama. Oglašavanje na mobilnim uređajima.

Snimljeno 27.1.2016 u učionici 403

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

Pitanja za kolokvijum i pismeni deo ispita

Download